GIB  Ana Sayfa  Yeni
Yeni Detay
2012 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri ile 2012 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.      02-01-12 11:46

31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’de; 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 
<- Geriye: Yeni


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER