GIB  Ana Sayfa  Yeni
Yeni Detay
Gelir İdaresi Başkanlığı “Bir Fikrim Var” Yarışması Sonuçları Açıklandı.      15-10-08 10:40

Günümüzde özel sektörde olduğu kadar kamuda da önemli bir yeri olan yenileşim (inovasyon) kavramı; yeni veya önemli ölçüde değiştirilen hizmet veya iş süreçlerinin iş uygulamalarında, işyeri organizasyonu veya dış ilişkilerde bir organizasyonel yöntemin uygulanmasını kapsamakta olup yenilikçi kurumsal mekanizmaların, süreçlerin ve stratejilerin belirlenmesini gerektiren yenileşim kavramına uygun olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı’nda yer alan amaçlardan biri, hizmet kalitesinin iyileştirilmesidir.

Yenileşimin en önemli unsurlarından biri, dinamik bir yönetişim anlayışının geliştirilmesidir. Hizmet kalitesini iyileştirmek için çalışanların karşılaştıkları verimlilik sorunlarını aşmak üzere getirecekleri önerilerin dikkate alınması; çalışanların yönetim, üretim ve karar alma sürecine katılmaları yönetişimin gerekliliklerinden biridir. “Bir Fikrim Var” adlı yarışma ile bu çerçevede yenileşim yönetişimi ve çalışanlar arasında yenilikçi düşünce yapısının oluşturulmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Fikrim Var” yarışması sonuçlandı. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, verimlilik sorunlarının aşılması amacıyla çalışanların görüşlerini almayı hedefleyen yarışmaya yapılan toplam 2059 geçerli başvuru yapılmıştır. Katılımcı sayısı ise 867 olarak belirlenmiştir.


Yarışmaya en çok öneri gönderilen ilk üç birimin sırasıyla Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğü/Diyarbakır, Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü/Ordu ve Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü/Ankara olduğu belirlenmiştir.


Yarışmaya en fazla öneri gönderen 3 kişi ise 76 adet öneriyle Nihat KAYAHAN, 23 adet öneriyle Bülent KOÇAŞ ve 21 adet öneri ile Osman YOLDAŞ olmuştur.


Başvuruların değerlendirilmesi sırasında pek çok önerinin paralel ya da birbirine çok yakın olduğu görülmüş olup iyileştirici nitelikteki bu önerilerin uygulamaya geçirilmek üzere dikkate alınacağı özellikle belirtilmiştir.


Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY başkanlığında; Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri Kerim ÜNAL; Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan MANAS ve Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu E. Başkanı, Ö. Çetin NUHOĞLU’Ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ödül sahipleri şu şekilde sıralanmıştır:

 

1.lik ödülü: Ahmet Tamer YILDIZ, Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Mevcut uygulamada ödeme kaydedici cihazlara ait vergi dairesince yapılan işlemlerin mükelleflere ve idareye tasarruf ile hizmette kalite sağlayacak şekilde yetkili satış bayilerince yerine getirilmesi suretiyle belge sayısının ve vergi dairesine birden çok kez gitme zorunluluğunun kaldırılması.

 

2.lik ödülü: Yaçın ÖZEN, Şuhut Malmüdürlüğü,
ÖNERİ: Motorlu Taşıtlar Vergisinde araçların tek bir sicilden tek bir numara ile Türkiye’nin heryerinden takip edilmesini sağlanması suretiyle mükellefe sunulan hizmette kalitenin artması, idarenin işlemlerde yaşadığı verimsizliğin önlenmesi.

 

3.lük ödülü: Ferit ÖZ, Altan YILMAZ (Ekip olarak katılım), Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV Müdürlüğü
ÖNERİ: Gelir İdaresi Başkanlığı merkez örgütünde fonksiyonlara dayalı yapılanmanın yanısıra mükellef gruplarına, sektörlere göre yapılanmaya geçilerek mükellefe sunulan hizmette, denetimde, tahsilatta ve hertürlü yasal düzenlemede uzmanlık sağlanarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gerçek anlamda “mükellef odaklılık”ın gerçekleştirilmesi.


MANSİYONLAR:
- Yasemin ŞENER, Kocaeli Vergi Dairesi  Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü,
ÖNERİ: İşe ilk kez başlayan mükelleflerin bir günlük vergi mükellefiyetinde haklar ve yükümlülükler konusunda Bilinçlendirme Eğitimine katılımının sağlanması,

 

- Adem KÖSEDAĞ, Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Vatandaşların alışverişlerinde mutlaka belge almalarını hatırlatmak amacıyla yazarkasaların bulunduğu mahallere “FİŞİNİZİ ALMAYI UNUTMAYINIZ” levhasının asılması.

 

- Uğur TOSYALI, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, KDV ve ÖTV Müdürlüğü,
ÖNERİ: KDV iade taleplerinin bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla yürütülmesi ve bu suretle taleplerin hızlı, kaliteli bir şekilde yapılması ve iade sürecinin performansının daha şeffaf bir şekilde yönetilmesine ilişkin bir yazılım önerisi.

 

- Gökçe ŞEN, Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Yargı harçlarının mahkemeler tarafından tahsil edilerek bu alanda oluşan eksik tahsil gerçeğinin ve verimsiz iş yükü sürecinin ortadan kaldırılması.

 

- Recep YÜCEDOĞRU, Bursa Vergi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
ÖNERİ: Türkiye genelinde hacizli araçlar ve gayrimenkullerin internet sitesi üzerinden satışını sağlayarak satış maliyetlerini düşürmek ve cebri tahsilatların etkinliğini artırmak.
 

Yarışma sonuçlarının belli olmasından sonra Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY, bundan sonraki aşamada bu fikirlerin hayata geçmesi için 2009 yılı için bir eylem planı hazırlanacağını, çalışanların önerilerini sürekli bir şekilde gönderebilecekleri ve karar alma sürecinde yer alanların da bunlardan yararlanarak hayata geçirilmelerini sağlamak üzere Strateji Daire Başkanlığı bünyesinde bir “Öneri Geliştirme Sistemi” kurulacağını ifade etmiştir.


Jüri üyelerinden Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri ve Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği Başkan Yardımcısı Kerim ÜNAL, ülke düzeyinde kurumsal olarak bir ilk olan bu çalışmayı yapmış olmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı sayın Başkan’ın şahsında kutladığını ve ödül alacak Gelir İdaresi Başkanlığı mensuplarını da şimdiden tebrik ettiğini belirtmiştir.

Diğer taraftan jüri üyesi Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan MANAS ise, yarşmaya katılan öneriler tek tek ele alındığında kurumun yapmış olduğu bu çalışmanın çok değerli olduğunu ve bunun hem kurum içinde hem de diğer kamu kuruluşlarında çok iyi duyurulması gerektiğini, bu vesile ile de Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ve bu yarışmayı gerçekleştiren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nı kutladığını ifade etmiştir.


Yarışmada dereceye giren öneri sahipleri önümüzdeki ay içerisinde Ankara’ya davet edilerek ve ödülleri kendilerine verilecektir.

 

 

 
<- Geriye: Yeni


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER