İnternet Sayfamızda Sunulan Hizmetlerin;
Kullanım Kolaylığı
Açık ve Anlaşılır Olması
İhtiyaçları Karşılama Kapasitesi
Görüş ve Önerileriniz için tıklayınız.
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün 2 Şubat. 26-01-15 16:41
Vergi İadesi Hakkında Sahte e-Postalara İlişkin Önemli Duyuru! 26-01-15 14:52
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19-01-15 17:27
Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınmıştır. 19-01-15 11:51
18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 19-01-15 09:14
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 18:08
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:33
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:30
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 14:30
Dörtyol Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınmıştır. 15-01-15 16:32
Elazığ Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşınmıştır. 15-01-15 16:20
Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 12-01-15 18:18
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı. 12-01-15 17:12
Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir! 08-01-15 16:45
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı. 05-01-15 17:05
 


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme


Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26-Ocak-2015
1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
26-Ocak-2015
1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL