2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır. 25-07-14 18:00
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 25-07-14 16:50
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Saat 19.00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 25-07-14 16:23
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 24-07-14 09:54
Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Sona Erecektir. 21-07-14 17:06
01 Kasım 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 18-07-14 14:50
Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler 10-11 Temmuz 2014 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. 17-07-14 11:42
2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir. 17-07-14 10:38
Kocaeli İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. 17-07-14 09:30
Sahte E-Postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU! 16-07-14 13:02
45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 11-07-14 09:57
Türkiye ile Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı. 08-07-14 17:08
KPSS-2014/1 İle Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru 07-07-14 12:29
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30-06-14 09:34
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. 26-06-14 21:01
 


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı
Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme
Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.


Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.

Borç Bilgilendirme Servisi Apple Uygulaması için lütfen tıklayınız.Borç Bilgilendirme Servisi Android Uygulaması için lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.

   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
31-Temmuz-2014
2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL