6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru 18-04-14 15:38
Eskişehir Özdeğerlendirme – İyileştirme Çalışmaları Sonuçları Gelir İdaresi Başkanlığında Üst Yönetim İle Paylaşıldı. 18-04-14 15:11
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. 18-04-14 14:55
63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17-04-14 09:22
44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17-04-14 09:20
Toros Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı Adliye Veznesi açılmıştır. 14-04-14 11:42
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. 11-04-14 11:36
Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı. 11-04-14 10:25
2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11-04-14 09:44
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11-04-14 09:42
Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinin Bedellerinin Yeniden Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 10-04-14 09:50
Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 08-04-14 11:11
Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08-04-14 09:32
24 Mayıs 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır. 04-04-14 17:47
e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru 04-04-14 17:03
 


Gelir İdaresi Başkanı'nın mesajını okumak için lütfen tıklayınız.

Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.


Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.

Borç Bilgilendirme Servisi Apple Uygulaması için lütfen tıklayınız.Borç Bilgilendirme Servisi Android Uygulaması için lütfen tıklayınız.Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile ÖdemeBazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.

   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
24-Nisan-2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
24-Nisan-2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
24-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24-Nisan-2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24-Nisan-2014
Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
25-Nisan-2014
2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
25-Nisan-2014
1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25-Nisan-2014
1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25-Nisan-2014
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
25-Nisan-2014
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL