Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” Ankara’da İmzalandı. 30-07-15 17:03
Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 29-07-15 09:37
Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 28-07-15 16:40
2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 23-07-15 17:32
3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 15-07-15 17:53
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler Dakar’da Gerçekleştirilmiştir. 15-07-15 10:44
Afyonkarahisar İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. 15-07-15 10:26
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli Duyuru 09-07-15 15:10
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 08-07-15 15:06
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 08-07-15 15:05
Bulancak Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. 08-07-15 10:26
Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Denizciler Tahsilat Şubesi Açılmıştır. 08-07-15 10:14
Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. 08-07-15 10:12
10 Ekim 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 07-07-15 14:46
26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı. 06-07-15 17:47
 


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme
Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.


Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
27-Temmuz-2015
16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
27-Temmuz-2015
1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
27-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
27-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
27-Temmuz-2015
1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
30-Temmuz-2015
16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi
30-Temmuz-2015
1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
30-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
30-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
30-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
31-Temmuz-2015
2014 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31-Temmuz-2015
Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL