GIB  Ana Sayfa  Formlar ve Yayınlar  Vergi ve Beyanname Düzenleme Rehberleri
Vergi ve Beyanname Düzenleme Rehberleri
Untitled Document
YAYIN NO
YAYIN TARİHİ
YAYIN ADI
186
Nisan 2014

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi

 
154
Nisan 2014

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 
185
Nisan 2014

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 
184
Şubat 2014
Ücret Kazançları Vergi Rehberi  
183
Şubat 2014
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  
182
Şubat 2014
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi  
181
Şubat 2014
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
180
Şubat 2014
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi  
180
Mart 2014

Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers

 
179
Şubat 2014
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  
178
Şubat 2014
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  
177
Ocak 2014
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi  
169
Haziran 2013
Engelliler İçin Vergi Rehberi  
168
Haziran 2013
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi  
166
Mart 2013

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

 
165
Mart 2013
Ücret Kazançları Vergi Rehberi  
164
Şubat 2013
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  
163
Şubat 2013
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  
162
Şubat 2013
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi  
161
Şubat 2013
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
160
Şubat 2013
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  
159
Ocak 2013
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi  
41
Ekim 2012
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü  
152
Ekim 2012
Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi  
150
Nisan 2012

Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi

 
149
Mart 2012

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

 
148
Mart 2012
Ücret Kazançları Vergi Rehberi  
145
Şubat 2012
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi  
144
Şubat 2012
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
143
Şubat 2012
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  
142
Şubat 2012
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  
141
Şubat 2012
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  
139
Ocak 2012
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi  
139
Ocak 2012

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2012)

 
131
Mart 2011

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi

 
129
Mart 2011

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

 
128
Mart 2011

Ücret Kazançları Vergi Rehberi

 
127
Haziran 2011

Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları

 
125
Şubat 2011
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  
124
Şubat 2011
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  
123
Şubat 2011
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  
122
Mart 2011
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi  
121
Şubat 2011
Dar Mükellefler ( Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
 
120
Şubat 2011
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
119
Ocak 2011
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2011)  
117
Aralık 2010
Mükellefin Ödevleri Rehberi (Serbest Meslek Kazancı)  
116
Aralık 2010
Mükellefin Ödevleri Rehberi (Kurum Kazancı)  
115
Aralık 2010
Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç)  
114
Kasım 2010
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber  
109
Şubat 2010

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

 
108
Şubat 2010
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  
107
Şubat 2010
Dar Mükellefler ( Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
106
Şubat 2010
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
105
Şubat 2010
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  
104
Şubat 2010
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi  
103
Şubat 2010
Ücret Kazançları Vergi Rehberi  
102
Şubat 2010
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi  
099
Aralık 2009
Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Vergilendirme Rehberi  
096
Ağustos 2009
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Uygulaması  
095
Ağustos 2009
GATT Bilgilendirme Rehberi  
094
Ağustos 2009
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan "Karşılıklı Anlaşma Usulü"ne İlişkin Rehber  
092
Mayıs 2009

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi

 
089
Nisan 2009

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borcu Olanların Taşıtlarının Hurdaya Ayrılmasına İlişkin Yapılacak İşlemler Broşürü

 
084
Ocak 2009
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2009)
 
083
Ocak 2009

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2009

 
082
Ocak 2009
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
081
Ocak 2009
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2008 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Hesaplama Aracı)
080
Ocak 2009
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
079
Ocak 2009

Ücret Kazançları Vergi Rehberi

 
078
Ocak 2009

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi ( 2009 )

 
077
Ocak 2009

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Uygulaması

 
076
Ocak 2009

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

 

 


 

 


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER