Yararlı Bilgiler


  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler
    )
   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı


Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile ÖdemeÖzelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
24-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
24-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
24-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL