GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Nisan01/04/201501/04/20152014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
 01/04/201509/04/201516-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/04/201510/04/201516-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201515/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201520/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201524/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/04/201524/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/04/201524/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/04/201524/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/04/201524/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/04/201524/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/04/201527/04/20152014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 01/04/201527/04/20151-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201527/04/20151-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/04/201527/04/2015Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 01/04/201527/04/2015Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 01/04/201527/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/04/201527/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/04/201527/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/04/201527/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/04/201527/04/2015Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/04/201527/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/04/201530/04/20152014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 01/04/201530/04/20152014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
 01/04/201530/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/04/201530/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/04/201530/04/2015Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201530/04/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER