GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Şubat01/01/201502/02/20152015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 01/01/201502/02/2015Yıllık Harçların Ödemesi
 01/01/201502/02/20152014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 01/01/201502/02/2015Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/01/201502/02/2015Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/01/201502/02/2015Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201402/02/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit Ödemesi
 01/02/201510/02/201516-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201510/02/201516-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/02/201516/02/20152014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 01/02/201516/02/20152014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201516/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/02/201517/02/20152014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/02/201517/02/20152014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201520/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201523/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/02/201523/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/02/201524/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/02/201524/02/20151-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/02/201525/02/2015Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
 01/02/201525/02/20151-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/02/201526/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/02/201526/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/02/201526/02/2015Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/02/201502/03/2015Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 01/02/201502/03/2015Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/201502/03/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER