GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Eylül01/08/201401/09/2014Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/08/201401/09/2014Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/08/201401/09/2014Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/08/201401/09/2014Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201409/09/201416-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/09/201410/09/201416-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201415/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201422/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201423/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/09/201423/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/09/201424/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 16/09/201424/09/20141-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 16/09/201425/09/20141-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/201426/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/09/201426/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/09/201426/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/09/201430/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/09/201430/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/09/201430/09/2014Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER