GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Mart01/02/201502/03/2015Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 01/02/201502/03/2015Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/02/201502/03/2015Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201502/03/20152015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 01/03/201502/03/20152015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 01/01/201502/03/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
 01/03/201510/03/201516-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201510/03/201516-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201516/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201520/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201523/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/03/201523/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/03/201524/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/03/201524/03/20151-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/03/201525/03/20152014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 01/03/201525/03/2015GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 01/03/201525/03/20151-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201526/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/03/201526/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/03/201526/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/03/201531/03/20152014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 01/03/201531/03/20152014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
 01/03/201531/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/03/201531/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/03/201531/03/2015Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201530/04/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER