GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Ağustos01/08/201510/08/201516-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201511/08/201516-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/08/201514/08/20152015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 01/08/201514/08/20152015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201517/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/08/201517/08/20152015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/08/201517/08/20152015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201520/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/201524/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/08/201524/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/08/201524/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 17/08/201525/08/20151-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 17/08/201525/08/20151-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/08/201526/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/08/201526/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/08/201526/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/08/201531/08/2015Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/08/201531/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/08/201531/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/08/201531/08/2015Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/201531/08/20156552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER