GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Ekim01/10/201410/10/201416-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201413/10/201416-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201415/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201420/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201423/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/10/201423/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/10/201423/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/10/201423/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/10/201424/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/10/201424/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 16/10/201424/10/20141-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/10/201427/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/10/201427/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/10/201427/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/10/201427/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/10/201427/10/2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/10/201427/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 16/10/201427/10/20141-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/10/201431/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/10/201431/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/10/201431/10/2014Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER