GIB  Ana Sayfa  Yararlı Bilgiler
Vergi Takvimi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıl Bilgisini Seçiniz: Ay Bilgisini Seçiniz:
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Aralık01/11/201401/12/2014Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 01/11/201401/12/2014Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201401/12/20142014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201401/12/20142014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201409/12/201416-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/12/201410/12/201416-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201415/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201422/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201423/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/12/201423/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/12/201424/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 16/12/201424/12/20141-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 16/12/201425/12/20141-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201426/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/12/201426/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/12/201426/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/12/201431/12/2014Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 01/12/201431/12/20142015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
 01/12/201431/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/12/201431/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/12/201431/12/2014Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER