Yararlı Bilgiler


  • Defter Tutma Hadleri
    (Defter tutma hadleri, fatura düzenleme limiti, doğrudan gider yazılacak miktar
    )
  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar ile ilgili maktu hadler
    )
   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı
Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme

Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablonun Doldurulmasında Belediyelerce Yapılacak İşlemlere İlişkin Rehber İçin lütfen tıklayınız.


Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.


Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.

Borç Bilgilendirme Servisi Apple Uygulaması için lütfen tıklayınız.Borç Bilgilendirme Servisi Android Uygulaması için lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.

   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
31-Temmuz-2014
2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31-Temmuz-2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL