Yararlı Bilgiler


  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler
    )
   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı


Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile ÖdemeÖzelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
27-Nisan-2015
2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
27-Nisan-2015
1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27-Nisan-2015
1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
27-Nisan-2015
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
27-Nisan-2015
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
27-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
27-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
27-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
27-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
27-Nisan-2015
Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
27-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30-Nisan-2015
2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
30-Nisan-2015
2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
30-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
30-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
30-Nisan-2015
Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
30-Nisan-2015
6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL