Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti 24-03-15 15:20
2014 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi...
Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. 23-03-15 12:12
23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca...
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi. 22-03-15 14:25
Başkanlığımızca hazırlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 19.2.2014 tarihli ve ...
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3 Yayınlanmıştır. 20-03-15 17:06
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında...
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır. 14-03-15 14:18
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında “ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Sürüm 1.0...
Vergi İadesi Konulu Sahte e-Postalara Dikkat! 10-03-15 14:48
Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak vergi iadesi işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği ...
Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti. 09-03-15 09:55
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan GERÇEK ile Maliye ve İktisat Bölümü ...
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06-03-15 11:48
05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu...
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazede’de yayımlanmıştır. 05-03-15 16:50
05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde ...
Başkanlığımızın 2014 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" Yayınlandı. 02-03-15 19:41
Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere...

18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 27-03-15 17:05
Sınav 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak...
16 Mayıs 2015 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. 23-03-15 11:34
Başkanlığımızca, açık bulunan kadrolara atanmak üzere...
Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 18-03-15 15:48
Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yazılı, 18 Mart 2015 tarihinde sözlü bölümü yapılan ...
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. 01-03-15 10:54
28 Aralık 2014 tarihinde yazılı, 16-27 Şubat 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ...


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı
Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme

Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
23-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24-Mart-2015
1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25-Mart-2015
2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
25-Mart-2015
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
25-Mart-2015
1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
26-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL