Arama
Ana Sayfa
    Tanıtım
        Tarihi Gelişim
        GİB Organizasyon Şeması
        GİB İnsan Kaynakları
            Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personelin Yıllar İtibariyle Sayısı
            Toplam Dolu/Boş Kadro Durumu
            Ünvanlara Göre Dağılım
            Eğitim Durumu
            Kadın/Erkek Personel Dağılımı
            Hizmet Sürelerine Göre Dağılım
            Dolu/Boş Kadro Durumu
            Engelli Personel Durumu
            Ünvanlara Göre Dağılım
            Eğitim Durumu
            Kadın/Erkek Personel Dağılımı
            Hizmet Sürelerine Göre Dağılım
            Dolu/Boş Kadro Durumu
            Engelli Personel Durumu
            Giriş ve Görevde Yükselme Sınavlarına Göre Personel Sayıları
        Başkanın Mesajı
        Kuruluş Kanunu
        İletişim Bilgileri
            Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
            GİB Adres, Telefon ve Faks Numaraları
            Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlık, Gelir Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Adres ve Telefonları
        Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Yetki Alanı Haritaları
        Stratejik Yönetim
        Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planları
        Tütün Ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı (2011-2013)
        Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları
    Mevzuat
    Yeni
    İnternet Vergi Dairesi
    Etkinlikler
        Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi
        Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimleri
        Seminer ve Kurslar
            Avrupa Birliği Müktesebatı ...
            XI. Promosyon Vergi Denetmen Yardımcısı Adaylarının 27 Nisan 2009 - 30 Temmuz 2009...
        Yarışmalar
        Diğer
    Formlar ve Yayınlar
        Kitaplar ve Broşürler
            Gelir İdaresi Başkanlığı Yayınları
            Gelirler Genel Müdürlüğü Yayınları
            İnternet Yayınları
        Beyanname Örnek Formları ve Bildirimler
        Vergi ve Beyanname Düzenleme Rehberleri
    Haberler
        Haberler
        Gelir İdaresi'nden Haberler
        Basın Bültenleri
        Basın Toplantıları
        Arşiv
    Sınavlar/Sonuçlar
    Mükellef Hizmetleri
        Mükellef Hakları
        Vergi Haftası Etkinlikleri
        Vergi İletişim Merkezi
        Mükellef Hizmetleri Merkezi
        E-Posta Bilgilendirme Hizmeti
        Sıkça Sorulan Sorular
        Öneri Geliştirme Sistemi
        Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi
        Dilekçematik
        Vatandaşa Tanınan Haklar İle Başvuruda Bulunulabilecek Merciler
        Bilgi Edinme
    Yararlı Bilgiler
    İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi
    OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi
        Tanıtım
        Adres, Tel, Faks, E-posta
        Seminerlere Katılan Ülkeler ve Temsilci Sayıları
        OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde Düzenlenen Seminerler
    Vergi İstatistikleri
    Yatırımlarda Vergisel Teşvikler
    Bağlantılar
        Yurtiçi Bağlantılar
        Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
        Vergi Dairesi Başkanlıkları
        Yurtdışı Gelir İdareleri
    Taslaklar
Sık Kullanılanlar
    Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı
    e-Girişimci
    www.vergibilir.gov.tr
    Mükellef Hizmetleri Merkezi
    Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları
    Stratejik Yönetim
    Dilekçematik
    Güncel KDV Oranları
    Güncel ÖTV Tutarları ve Oranları
    Uluslararası Mevzuat
    e-Vergi Levhası
    e-Beyanname
    e-Posta Bilgilendirme


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme
Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.


Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.

MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL