İnternet Sayfamızda Sunulan Hizmetlerin;
Kullanım Kolaylığı
Açık ve Anlaşılır Olması
İhtiyaçları Karşılama Kapasitesi
Görüş ve Önerileriniz için tıklayınız.
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı. 30-01-15 15:00
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı...
Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı Yayınlandı. 30-01-15 14:50
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere...
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün 2 Şubat. 26-01-15 16:41
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için...
Vergi İadesi Hakkında Sahte e-Postalara İlişkin Önemli Duyuru! 26-01-15 14:52
Gelir İdaresi Başkanlığı adına vergi iadesi hakkında @secureserver.net uzantılı sahte e-posta adresi kullanılarak...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19-01-15 17:27
17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 18:08
3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ...
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:33
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetine...
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:30
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin...
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 14:30
Başkanlığımızca hazırlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 19.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında...
Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 12-01-15 18:18
98 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar dışında kalan, hizmet ...

18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 19-01-15 09:14
Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca...
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı. 12-01-15 17:12
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ...
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 29-12-14 11:27
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu...
28 Aralık 2014 Pazar Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 11-12-14 18:03
Sınav 28 Aralık 2014 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak...


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme

Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
02-Şubat-2015
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
02-Şubat-2015
Yıllık Harçların Ödemesi
02-Şubat-2015
2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
02-Şubat-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
02-Şubat-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
02-Şubat-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02-Şubat-2015
6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL