GIB  Ana Sayfa  Mükellef Hizmetleri  Sıkça Sorulan Sorular
Vergi İletişim Merkezi Soruları Detay
Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesine eklenecek belgeler nelerdir?      01-07-11 09:01

 

Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden mallarla ilgili aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir:

-Veraset ilamı,
-İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler,
-Ticari bilanço ve gelir tablosu,
-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi,
-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan (ölümün meydana geldiği yıldaki) değerini gösterir belgenin örneği (fotokopi de olabilir.)
- Araç için aracın ruhsat örneği (fotokopi de olabilir.)
-Ölüm ve mirasçılık bildirimi formunun; veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgahının bağlı oldugu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye'deki son ikametgahı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.)

<- Geriye:


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER