GIB  Ana Sayfa  Mükellef Hizmetleri
RSS
429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER