GIB  Ana Sayfa  Mükellef Hizmetleri
RSS
01.01.2010 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında arttırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER