No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Faydalı Ömür (Yıl)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Normal Amortisman Oranı
İlgili Genel Tebliğ
1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
 
1.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.1.
ecblank,ecblank
Beton, kargir, demir, çelik 50 % 2,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.2.
ecblank,ecblank
Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 % 3,03 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.3.
ecblank,ecblank
Ahşap, kerpiç 20 % 5,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.4.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 % 6,66 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.5.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 % 10,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.6.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 % 6,66 365
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.7.
ecblank,ecblank
Sarnıç ve benzerleri 50 % 2,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.1.8.
ecblank,ecblank
Tanklar
ecblank
ecblank
333
ecblank
 
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 % 6,66 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 % 10,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 % 6,66 333
ecblank
 
1.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.2.1.
ecblank,ecblank
Beton, kargir, demir, çelik 40 % 2,50 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.2.2.
ecblank,ecblank
Yarı kargir 25 % 4,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.2.3.
ecblank,ecblank
Ahşap 15 % 6,66 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.2.4.
ecblank,ecblank
Kerpiç 10 % 10,00 333
ecblank
 
ecblank,ecblank
1.2.5.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 % 10,00 333
    1.2.6.   Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 % 25,00 389
ecblank,ecblank
 
1.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 % 2,00 333
ecblank
 
1.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 % 2,00 333
  1.5.     Gergili membran sistemleri 6 % 16,66 389
2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 % 6,66 333
ecblank
 
2.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 % 12,50 333
3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demirbaşlar
ecblank
ecblank
333
ecblank
 
3.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 % 20,00 365
ecblank
 
3.2.