No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Faydalı Ömür (Yıl)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Normal Amortisman Oranı
İlgili Genel Tebliğ
1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
1.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.1.
ecblank,ecblank
Beton, kargir, demir, çelik 50 2,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.2.
ecblank,ecblank
Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 3,03% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.3.
ecblank,ecblank
Ahşap, kerpiç 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.4.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.5.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.6.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 6,66% 365
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.7.
ecblank,ecblank
Sarnıç ve benzerleri 50 2,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.
ecblank,ecblank
Tanklar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 6,66% 333
ecblank
1.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
1.2.1.
ecblank,ecblank
Beton, kargir, demir, çelik 40 2,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.2.2.
ecblank,ecblank
Yarı kargir 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.2.3.
ecblank,ecblank
Ahşap 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.2.4.
ecblank,ecblank
Kerpiç 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
1.2.5.
ecblank,ecblank
Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 10,00% 333
    1.2.6.   Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak  çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)  4 25,00% 389
ecblank,ecblank
1.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 2,00% 333
ecblank
1.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 2,00% 333
  1.5.     Gergili membran sistemleri 6 16,66% 389
2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 6,66% 333
ecblank
2.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 12,50% 333
3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demirbaşlar
ecblank
ecblank
333
ecblank
3.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 20,00% 365
ecblank
3.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Televizyonlar 5 20,00% 333
ecblank
3.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 33,33% 365
ecblank
3.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 50,00% 333
ecblank
3.5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kasalar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.5.1.
ecblank,ecblank
Plastik kasalar 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.5.2.
ecblank,ecblank
Tahta kasalar 2 50,00% 333
    3.5.3.   Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan  kasalar 50 2,00% 339
ecblank
3.6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Paletler
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.6.1.
ecblank,ecblank
Tahta palet 2 50,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.6.2.
ecblank,ecblank
Plastik palet 5 20,00% 333
ecblank
3.7.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 33,33% 333
ecblank
3.8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Isıtma malzemeleri
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.1.
ecblank,ecblank
Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.2.
ecblank,ecblank
Isıtma boruları 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.3.
ecblank,ecblank
Pompalar 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.4.
ecblank,ecblank
Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.5.
ecblank,ecblank
Sıcak hava apareyleri 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.6.
ecblank,ecblank
Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.7.
ecblank,ecblank
Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.8.
ecblank,ecblank
Şofbenler ve kombiler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.9.
ecblank,ecblank
Hidroforlar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.10.
ecblank,ecblank
Su yumuşatma cihazları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.11.
ecblank,ecblank
Genleşme depoları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.8.12.
ecblank,ecblank
Brülörler 15 6,66% 333
    3.8.13.   İçten yanmalı motorlar 10 10,00% 339
    3.8.14.   Soba 5 20,00% 365
ecblank
3.9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Konfor ve klima tesisat malzemeleri
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.9.1.
ecblank,ecblank
Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.9.2.
ecblank,ecblank
Fan-coil cihazları 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.9.3.
ecblank,ecblank
Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.9.4.
ecblank,ecblank
Su soğutma grupları 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.9.5.
ecblank,ecblank
Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 6,66% 333
    3.9.6.   Hava perdeleri 10 10,00% 339
    3.9.7.   Havalandırma sistemleri 10 10,00% 339
ecblank,ecblank
3.10.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.1.
ecblank,ecblank
Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.2.
ecblank,ecblank
Et kıyma makineleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.3.
ecblank,ecblank
Mikserler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.4.
ecblank,ecblank
Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 10,00% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.10.4.1.
Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 20,00% 399
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.5.
ecblank,ecblank
Yemek pişirme tencereleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.6.
ecblank,ecblank
Fırınlar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.7.
ecblank,ecblank
Kuzine ve yer ocakları 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.8.
ecblank,ecblank
Bulaşık yıkama makineleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.9.
ecblank,ecblank
Komple soğuk odalar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.10.10.
ecblank,ecblank
Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 6,66% 333
    3.10.11.   Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 10,00% 339
ecblank,ecblank
3.11.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Merkezi çamaşırhane cihazları
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.11.1.
ecblank,ecblank
Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.11.2.
ecblank,ecblank
Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.11.3.
ecblank,ecblank
Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 10,00% 333
ecblank,ecblank
3.12.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Asansörler (Yük, insan vb.) 10 10,00% 333
ecblank,ecblank
3.13.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Medikal malzemeler
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.1.
ecblank,ecblank
Otoklav cihazları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.2.
ecblank,ecblank
Buhar Jeneratörleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.3.
ecblank,ecblank
Sterilizatörler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.4.
ecblank,ecblank
Oksijen ve azot tüpleri 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.5.
ecblank,ecblank
Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.6.
ecblank,ecblank
Basınçlı hava kompresörleri 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.7.
ecblank,ecblank
Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.
ecblank,ecblank
Laboratuvar cihazları
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 16,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 16,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 20,00% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.9.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 20,00% 418
      3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 16,66% 339
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.10.
ecblank,ecblank
Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 10,00% 333
      3.13.10.1. Portatif sedye 5 20,00% 365
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.
ecblank,ecblank
Ameliyathane ve sterilizasyon
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.1. Sterilizatörler 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.3. Ameliyat masası 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 16,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.6. Elektro koter 6 16,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 16,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 14,28% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.12.
ecblank,ecblank
Radyo terapi cihazı (Linac) 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.13.13.
ecblank,ecblank
Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 16,66% 333
    3.13.14   Kan şekeri ölçüm cihazları 10 10,00% 339
    3.13.15.   Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 10,00% 339
    3.13.16.   Hasta simülasyon cihazı 5 20,00% 418
ecblank,ecblank
3.14.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Elektrik Malzemeleri
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
3.14.1.
ecblank,ecblank
Jeneratörler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.14.2.
ecblank,ecblank
Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
3.14.3.
ecblank,ecblank
Paratonerler 10 10,00% 333
    3.14.4.   Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b. 10 10,00% 339
    3.14.5.   Transformatörler 10 10,00% 339
    3.14.6.   Redröserler 10 10,00% 339
    3.14.7.   Akümülatörler 5 20,00% 339
    3.14.8.   Akü şarj redresörü 5 20,00% 339
    3.14.9.   Şalt cihazları, kontaktörler 3 33,33% 339
    3.14.10.   Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 10,00% 339
    3.14.11.   Elektrik motorları, elektrik trafoları 10 10,00% 339
    3.14.12.   Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 10,00% 365
    3.14.13.   Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 10,00% 389
    3.14.14.   Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler 3 ecblank
33,33%
399
ecblank
3.15.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 20,00% 333
ecblank
3.16.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 6,66% 333
ecblank
3.17.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kaynak makinesi 5 20,00% 333
ecblank
3.18.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Zincir, halat 3 33,33% 333
ecblank
3.19.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ponton 5 20,00% 333
ecblank
3.20.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kondansatör 5 20,00% 333
ecblank
3.21.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Oksijen takımı, oksijen saati 6 16,66% 333
ecblank
3.22.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Güneş kollektörü 6 16,66% 333
ecblank
3.23.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Depolama raf sistemleri 10 10,00% 333
ecblank
3.24.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çim biçme makinesi 4 25,00% 333
ecblank
3.25.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çöp konteynerleri 4 25,00% 333
ecblank
3.26.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Elektronik güvenlik sistemleri 5 20,00% 333
ecblank
3.27.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
POS cihazları 5 20,00% 333
ecblank
3.28.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yangın söndürme cihazları 5 20,00% 333
ecblank
3.29.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Radyasyon aleti 5 20,00% 333
ecblank
3.30.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Nem alma cihazları 5 20,00% 333
ecblank
3.31.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kart basma makinesi 10 10,00% 333
ecblank
3.32.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kart kesme makinesi 10 10,00% 333
ecblank
3.33.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Zarflama makinesi 10 10,00% 333
ecblank
3.34.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Projeksiyon cihazı 5 20,00% 333
ecblank
3.35.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Fotoğraf makineleri ve kamera 5 20,00% 333
ecblank
3.36.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ölçüm cihazları 5 20,00% 333
ecblank
3.37.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Elektronik test cihazları 5 20,00% 333
ecblank
3.38.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Mekanik test cihazları 7 14,28% 333
ecblank
3.39.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
El ölçü aletleri 4 25,00% 333
ecblank
3.40.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Hızlı protip makineleri 5 20,00% 333
ecblank
3.41.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 16,66% 339
  3.42.     Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri 6 16,66% 339
  3.43.     Redüktörler 10 10,00% 339
  3.44.     Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 10,00% 339
  3.45.     Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 10,00% 339
  3.46.     Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt  makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 10,00% 339
  3.47.     Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 10,00% 339
  3.48.     Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi  veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) 8 12,50% 339
  3.49.     Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları     339
    3.49.1.   Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. 5 20,00% 339
    3.49.2.   Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 10,00% 339
    3.49.3.   Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 20,00% 339
    3.49.4.   Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar  ve bunlara ait sistemler 10 10,00% 339
    3.49.5.   Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b. 5 20,00% 339
    3.49.6.   Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. 5 20,00% 339
    3.49.7.   Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri 5 20,00% 339
    3.49.8.   GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 20,00% 339
    3.49.9.   Elektronik optik alet ve cihazlar 6 16,66% 339
    3.49.10.   Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 10,00% 365
  3.50.     LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. 10 10,00% 339
  3.51.     Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 10,00% 339
  3.52.     Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 10,00% 339
  3.53.     Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi 10 10,00% 365
  3.54.     Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 12,50% 339
  3.55.     Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 14,28% 339
  3.56.     Çöp öğütücüler 10 10,00% 339
  3.57.     İlaçlama makineleri 8 12,50% 339
  3.58.     El kurutma makineleri 5 20,00% 339
  3.59.     Elektronik kantar 5 20,00% 339
  3.60.     Baskül 6 16,66% 339
  3.61.     Hidrolik araç kantarları 15 6,66% 339
  3.62.     Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) 6 16,66% 339
  3.63.     Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 6,66% 339
  3.64.     Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç) 7 14,28% 339
  3.65.     Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 20,00% 339
  3.66.     Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 16,66% 339
  3.67.     Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar) 15 6,66% 339
  3.68.     Vidalama makineleri 10 10,00% 339
  3.69.     Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 10,00% 339
  3.70.     Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. 10 10,00% 339
  3.71.     Bayrak, flama, aydınlatma direkleri 15 6,66% 339
  3.72.     Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) 2 50,00% 339
  3.73.     Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 6,66% 365
  3.74.     Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 6,66% 365
  3.75.     Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler) 24 4,16% 365
  3.76.     Duvar saati 5 20,00% 365
  3.77.     Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 20,00% 365
  3.78.     Otopark sistemleri     389
    3.78.1.   Otopark ücretlendirme sistemi 15 6,66% 389
    3.78.2.   Otopark yönlendirme sistemi 10 10,00% 389
  3.79.     Fotoselli kayar kapılar 10 10,00% 365
  3.80.     LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 6,66% 365
  3.81.     Kartlı geçiş sistemleri 10 10,00% 365
  3.82.     Yanmaz elbise 5 20,00% 365
  3.83.     Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 33,33% 389
  3.84.     Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar  7 14,28% 389
  3.85.     Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.
3 33,33% 389
  3.86.     Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 10,00% 399
  3.87.     Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler 3 33,33% 418
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3.88.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 20,00% 418
4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bilgi sistemleri
ecblank
ecblank
333
ecblank
4.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 25,00% 333
ecblank
4.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) 4 25,00% 333
ecblank
4.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bilgisayar yazılımları 3 33,33% 333
  4.4.     Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları 5 20,00% 365
  4.5.     Data koruma kasası 12 8,33% 365
5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri 5 20,00% 333
ecblank
5.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ödeme kaydedici cihazlar 5 20,00% 333
6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Taşıma araçları
ecblank
ecblank
333
ecblank
6.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 20,00% 333
ecblank
6.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 20,00% 333
ecblank
6.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 25,00% 333
ecblank
6.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 20,00% 333
ecblank
6.5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 25,00% 333
ecblank
6.6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bisikletler ve at arabaları 4 25,00% 333
ecblank
6.7.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 25,00% 333
ecblank
6.8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 20,00% 333
ecblank
6.9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 6,66% 333
ecblank
6.10.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Deniz araçları
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.1.
ecblank,ecblank
Yük ve yolcu gemileri 18 5,55% 333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.2.
ecblank,ecblank
Tankerler ve frigorifik gemiler 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.3.
ecblank,ecblank
Kayık ve mavnalar 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.4.
ecblank,ecblank
Ağaç tekne 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.5.
ecblank,ecblank
Deniz motorları 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
6.10.6.
ecblank,ecblank
Şişme bot 5 20,00% 333
    6.10.7.   Kurtarma gemileri 20 5,00% 365
    6.10.8.   Römorkör 14 7,14% 389
    6.10.9.   Acenta botları (pilot botlar) 12 ecblank
8,33%
399
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank
6.10.10.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı ecblank
15
ecblank
6,66%
418
    6.10.11.   Balık Nakliye Gemisi 10 10,00% 418
ecblank
6.11.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 6,66% 333
ecblank
6.12.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Uçak ve helikopterler 10 10,00% 365
    6.12.1.   Uçak simülatörleri 10 10,00% 389
ecblank
6.13.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 16,66% 333
ecblank
6.14.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 10,00% 389
    6.14.1.   Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı 15 6,66% 399
ecblank
6.15.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 14,28% 333
  6.16.     Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri) 7 14,28% 365
    6.16.1.   Çöp temizleme araçları ve ekipmanları     365
      6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 20,00% 365
      6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 33,33% 365
  6.17.     Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri. 3 33,33% 389
7
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tarım
ecblank
ecblank
333
ecblank
7.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 4,00% 333
ecblank
7.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 5,00% 333
ecblank
7.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 10,00% 333
ecblank
7.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 20,00% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
7.4.1.
ecblank,ecblank
Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 20,00% 333
    7.4.2.   Kırkım makinesi 5 20,00% 339
    7.4.3.   Gaga kesme makinesi 5 20,00% 339
    7.4.4.   Krema makinesi 5 20,00% 339
    7.4.5.   Tavuk yolma makinesi 5 20,00% 339
    7.4.6.   Budama makinesi 5 20,00% 339
    7.4.7.   Motorlu el testeresi 5 20,00% 339
    7.4.8.   Meyve tasnif makinesi 5 20,00% 339
    7.4.9.   Buzağı emzirme makinesi 5 20,00% 339
    7.4.10.   Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri 10 10,00% 389
ecblank
7.5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Mandıralar 7 14,28% 333
ecblank
7.6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 20,00% 333
ecblank
7.7.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Atlar      389
    7.7.1.   Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)  18 5,55% 389
    7.7.2.   Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)  10 10,00% 389
ecblank
7.8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 20,00% 333
ecblank
7.9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Arılar 5 20,00% 333
ecblank
7.10.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 50,00% 333
ecblank
7.11.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 10,00% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
7.11.1.
ecblank,ecblank
Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 20,00% 333
ecblank
7.12.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Deniz ve tatlı su balıkları 5 20,00% 333
ecblank
7.13.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 20,00% 333
ecblank
7.14.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ekili ve dikili araziler, tesisler
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.1.
ecblank,ecblank
Zeytinlikler 50 2,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.2.
ecblank,ecblank
Dutluklar 40 2,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.3.
ecblank,ecblank
Fındıklıklar 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.4.
ecblank,ecblank
Süs ağaçları, güllükler 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.5.
ecblank,ecblank
Bağlar 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.6.
ecblank,ecblank
Narenciye ağaçları 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.7.
ecblank,ecblank
Şeftali ağaçları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.8.
ecblank,ecblank
Kayısı, erik, badem ağaçları 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.9.
ecblank,ecblank
Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 4,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.10.
ecblank,ecblank
Vişne, kiraz ağaçları 20 5,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.11.
ecblank,ecblank
Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 2,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.12.
ecblank,ecblank
Sair meyveli ağaçlar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.13.
ecblank,ecblank
Seralar     365
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri) 5 20,00% 333
      7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 6,66% 365
      7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 33,33% 365
      7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 6,66% 365
      7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 5,00% 365
      7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 10,00% 365
      7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 33,33% 365
      7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 50,00% 365
      7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar  10 10,00% 389
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.14.
ecblank,ecblank
Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.15.
ecblank,ecblank
Kanal ve kanaletler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.16.
ecblank,ecblank
Derin kuyular 15 6,66% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.17.
ecblank,ecblank
Sağım tesis ve makineleri 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.18.
ecblank,ecblank
Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.19.
ecblank,ecblank
Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.20.
ecblank,ecblank
Yoncalık tesisi 3 33,33% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.21.
ecblank,ecblank
Korunganlık tesisi 2 50,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
7.14.22.
ecblank,ecblank
Suni çayır mera tesisi 3 33,33% 333
    7.14.23.   Çam fıstığı tesisi 50 2,00% 339
    7.14.24.   Kavaklık tesisi 10 10,00% 339
8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
8.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
İzabe potaları 2 50,00% 333
ecblank
8.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 33,33% 333
ecblank
8.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler 10 10,00% 333
9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrol ve gaz sanayi
ecblank
ecblank
333
ecblank
9.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler 6 16,66% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
9.1.1.
ecblank,ecblank
Pompaj çubuklarından emiciler 3 33,33% 333
ecblank
9.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler. 14 7,14% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
9.2.1.
ecblank,ecblank
Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 50,00% 333
ecblank
9.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
9.3.1.
ecblank,ecblank
Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 50,00% 333
ecblank
9.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 11,11% 333
    9.4.1.   Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 11,11% 365
10.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank ecblank ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)
6 ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
16,66%
399
  10.1.     İnşaat kalıpları ve iskeleler     365
    10.1.1.   Ahşap inşaat kalıpları 5 20,00% 365
    10.1.2.   Tünel kalıplar 15 6,66% 365
    10.1.3.   Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 5,00% 365
    10.1.4.   Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 25,00% 365
    10.1.5.   İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 14,28% 365
    10.1.6.   Ağaç kalaslar 3 33,33% 365
    10.1.7.   Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 14,28% 389
  10.2.     İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi 8 12,50% 365
  10.3.     Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 6,66% 365
  10.4.     İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)  6 16,66% 399
  10.5.     Kazık çakma makinesi 8 12,50% 418
11.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
12.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
13.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
14.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 12,50% 333
15.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 6,66% 333
16.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 6,66% 333
  16.1.     Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. ) 10 10,00% 389
17.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
ecblank
17.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 33,33% 333
  17.2.     Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 365
18.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler 4 25,00% 333
ecblank
18.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 20,00% 333
ecblank
18.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Cam şişeler 3 33,33% 333
ecblank
18.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 12,50% 333
19.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
20.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
ecblank
ecblank
333
ecblank
20.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
    20.1.1.   Nakış makineleri 5 20,00% 365
ecblank
20.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
20.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
ecblank
20.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
ecblank
20.5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 12,50% 333
    20.5.1.   Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 10,00% 389
ecblank
20.6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
ecblank
20.7.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 8 12,50% 333
ecblank
20.8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
20.9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
  20.10.     Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 339
  20.11.     Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi 10 10,00% 365
  20.12.     Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 10,00% 365
21.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
ecblank
21.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar 3 33,33% 333
ecblank
21.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi 3 33,33% 333
ecblank
21.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar 2 50,00% 333
22.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
23.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ağaç ürünleri imalatı
ecblank
ecblank
333
ecblank
23.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 16,66% 333
ecblank
23.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
23.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç) 13 7,69% 333
ecblank
23.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b. 10 10,00% 333
    23.4.1.   Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü 10 10,00% 365
  23.5.     Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  23.6.     Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 50,00% 365
24.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
25.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.) 10 10,00% 333
ecblank
25.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.1.
ecblank,ecblank
Motorlar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.2.
ecblank,ecblank
Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.3.
ecblank,ecblank
Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.4.
ecblank,ecblank
Seyyar dalgıç pompa motorları 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.5.
ecblank,ecblank
Paneller ve panel cihazları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.6.
ecblank,ecblank
Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
25.1.7.
ecblank,ecblank
Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 20,00% 333
ecblank
25.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 10,00% 333
ecblank
25.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 20,00% 333
ecblank
25.4.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları 3 33,33% 333
ecblank
25.5.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank
ecblank
25.5.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar) 
ecblank
4
25,00% 399
ecblank
25.6.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
25.7.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
ecblank
25.8.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
ecblank
25.9.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
ecblank
25.10.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 20,00% 333
  25.11.     Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri 10 10,00% 339
  25.12.     Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 339
  25.13.     Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri  6 16,66% 389
  25.14.     EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler     399
    25.14.1.   Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 8,33% 399
    25.14.2.   Kalıplar 7 14,28% 399
    25.14.3.   Blok makineleri 9 11,11% 399
    25.14.4.   Buhar kazanları 15 6,66% 399
    25.14.5.   Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar  10 10,00% 399
    25.14.6.   Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 16,66% 399
    25.14.7.   Alev test cihazları 5 20,00% 399
26.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
ecblank
26.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı 10 10,00% 365
  26.2.     Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 25,00% 365
27.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
27.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb. 7 14,28% 365
  27.2.     Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 25,00% 365
  27.3.     Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 20,00% 389
  27.4.     Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler 10 10,00% 399
28.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)
ecblank
ecblank
333
ecblank
28.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Fırınlar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
28.1.1.
ecblank,ecblank
Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.1.2.
ecblank,ecblank
Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 14,28% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.1.3.
ecblank,ecblank
El imalatı züccaciye fırınları 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.1.4.
ecblank,ecblank
Cam suyu (Slikat) fırınları 4 25,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.1.5.
ecblank,ecblank
Cam üretim potaları 3 33,33% 333
ecblank
28.2.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Üretim ve işleme makineleri
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
28.2.1.
ecblank,ecblank
Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.2.2.
ecblank,ecblank
Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.2.3.
ecblank,ecblank
Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 12,50% 333
ecblank
ecblank,ecblank
28.2.4.
ecblank,ecblank
Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 20,00% 333
ecblank
28.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler     365
    28.3.1.   Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15 6,66% 365
    28.3.2.   Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 10,00% 365
    28.3.3.   Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 10,00% 365
  28.4.     Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 20,00% 365
  28.5.     Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 33,33% 365
29.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 5,00% 333
  29.1.     Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 339
  29.2.     Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)  2 50,00% 389
  29.3.     Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü  10 10,00% 389
30.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler     339
  30.1.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar:  Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b. 15 6,66% 339
  30.2.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b. 8 12,50% 339
  30.3.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan  Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b. 7 14,28% 339
  30.4.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri) 6 16,66% 339
31.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
ecblank
ecblank
333
ecblank
31.1.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
31.1.1.
ecblank,ecblank
Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 14,28% 333
ecblank,ecblank
31.2.
ecblank
ecblank,ecblank
Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar * 10 10,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
31.2.1.
ecblank,ecblank
Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 33,33% 333
ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.
ecblank,ecblank
Kalıplar
ecblank
ecblank
333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 25,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 25,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 25,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.5. Cam kalıplar 5 20,00% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 14,28% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 14,28% 333
ecblank
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 25,00% 333
      31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 16,66% 365
ecblank
31.3.
ecblank,ecblank
ecblank,ecblank
Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar * 10 10,00% 333
ecblank
31.4.
ecblank,ecblank