KKDF ORANLARI

15.08.2004 T. Öncesi

15.08.2004 T. Sonrası

A)    Bankalarca ve finansman şirketlerince kullandırılan
         a)   Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler),
         b)  Diğer kredilerde

 

%10
%3

 

%15
%0

B)     Bankalar ve finansman şirketlerinin yurtdışından sağladıkları kredilerde

%0

%0

C)    Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları kredilerde

%3

%3

D)    Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta

%3

%3