YILLAR

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2013
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:432)
%3,93
2012
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)
%7,80
2011
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)
%10,26
2010
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)
%7,7
2009
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:392)
%2,2