EK : 14


(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YERALAN MALLARIN İTHALİNDE
GÜMRÜK İDARESİNE VERİLECEK
TALEP VE TAAHHÜTNAME(*)
İTHALATÇI ÖTV MÜKELLEFİNE AİT BİLGİLER

Adı, Soyadı veya Ünvanı :
Adresi :
Vergi Dairesi :
(ÖTV Yönünden)
Vergi Kimlik Numarası :

( B) CETVELİNDE YER ALAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

G.T.İ.P. Numarası :
Adı :
Ölçü Birimi (Kg, Lt. vs.) :
Birim Fiyatı :
Toplam Tutarı :
İlgili Faturanın Tarih ve Numarası :

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve ithal ettiğimiz/ithalatçıdan satın aldığımız bu ürünü en geç 12 ay içerisinde sanayi sicil belgemizde imalatçısı olduğumuz belirtilen ............................ malın imalinde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde teminat tutarını, ithal edilen mal için ithal tarihinde verilmesi gereken vergi tutarına tamamlamayı mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen(**) kabul ve taahhüt ederiz.

Adı, Soyadı veya Ünvanı :
Adresi : Tarih
Vergi Dairesi (KDV Yönünden) : İmza (ve kaşe)
Vergi Kimlik Numarası :

(*) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları;
1. Bu liste dışındaki malların,
2. Bu cetveldeki malların,
İmalinde kullanacak olan imalatçılar tarafından düzenlenerek gümrük idaresine verilecektir.
(**) İthalatı kendileri yapan imalatçılar altı çizili bölümü iptal edeceklerdir.
 
Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.