6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
1.Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
2.Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
3.İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
4.Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
5.İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
6.Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
7.Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
8.Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi
imkanı getirilmiştir.

* İnternet sayfamızın bu bölümünde 6111 sayılı Kanun ve Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve belgeleri bulabileceksiniz.

> 5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

> 4 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

> Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

> 6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi Yayınlandı. Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

> 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

> 6111 Sayılı Kanuna Göre Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

> 6111 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

> Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçlarını 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Ödemek İsteyenlere İlişkin Duyuru için tıklayınız.

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6111 sayılı kanun