Yıllık Gelir Vergisi ( Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından

İbaret Olanlar İçin) Beyanname Verme Yöntemleri

 

1- Beyanname kağıt ortamında elden ikametgah adresinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilebilir.

2- Beyanname aracılık yetkisi verilecek bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)

tarafından elektronik ortamda gönderilebilir.

3- İkametgah adresinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden şifre alınarak mükellef tarafından elektronik ortamda gönderilebilir.