İL : ARTVİN
BİRİMİ POSTA KODU ADRESİ ALAN HABERLEŞME NUMARALARI    
      KODU SANTRAL FAKS DİREKT
DEFTERDAR 8000 Hükümet Konağı - ARTVİN 466 212 10 18 212 11 09 212 30 15
DEFTERDAR YARDIMCISI 8000 Hükümet Konağı - ARTVİN 466 212 10 18 212 11 09 212 46 84
VERGİ DENETMENLİĞİ BİRİMİ 8000 Defterdarlık Hizmet Binası Hükümet Konağı - ARTVİN 466     212 79 73
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 8000 Hükümet Konağı - ARTVİN 466   212 18 05 212 17 36
            212 15 92
ARTVİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 8000 Hükümet Konağı - ARTVİN 466   212 65 31 212 11 84
HOPA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 8600 Orta Hopa M.İskele Karşısı HOPA 466 351 47 92 351 51 89 351 44 16
            351 82 36
ARHAVİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 8200 Hükümet Konağı. ARHAVİ 466 312 49 28 312 41 13 312 40 30
ARDANUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ 8300 Hükümet C. ARDANUÇ 466 611 21 10 611 20 49  
YUSUFELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 8800 Hükümet Konağı YUSUFELİ 466 811 20 77 811 21 18 811 20 21
            81121 88
BORÇKA MALMÜDÜRLÜĞÜ 8400 Hükümet Konağı Kat:2 BORÇKA 466   415 10 02 415 10 61
MURGUL MALMÜDÜRLÜĞÜ 8500 Küre M. Fabrika C. MURGUL 466 711 34 98 711 35 05 711 35 15
ŞAVŞAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 8700 Hükümet Konağı ŞAVŞAT 466 517 11 78 517 28 62 517 10 15
        517 11 39