TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU

Adı Soyadı / Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Adres
Telefon

I.Borçlunun Durumu :
Bilanço Hesabına Göre Defter Tutan
İşletme Hesabına Göre Defter Tutan
MSİ/GMSİ/Ücret/Diğ. Kaz.
Gayrifaal/İşi Terk
Diğer

II.Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun:
Tüm Borçlarımın Taksitlendirilmesini İstiyorum
Aşağıda Belirttiğim Borçlarımın Taksitlendirilmesini İstiyorum

Tür Vade Tutar
Toplam

III.Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun Ödeme Planı:
Aylık Eşit Taksitler Halinde
Aşağıda Yazmış Olduğum Ödeme Planı dahilinde

IV.
A.Bilanço Hesabına Göre Defter Tutan Borçlular B.İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Borçlular
Hazır Değerler :
Stoklar :
Dönen Varlıklar :
Kısa Vadeli Yab. Kay. :
Kasa :
Banka :
Kısa Vadeli Alacaklar :
Kısa Vadeli Borçlar :

V. Kısa Vadeli Alacaklar Hakkında Bilgi

Borçlunun Adı
Kısa Vadeli Alacağın
Türü Vadesi Tutarı
1
2
3
4
5

VI. Kısa Vadeli Borçlar Hakkında Bilgi

Alacaklının Adı
Kısa Vadeli Borcun
Türü Vadesi Tutarı
1
2
3
4
5

VII. Çok Zor Durum Hali İle İlgili Olarak Belirtilmek İstenen HususlarVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Vergi Dairesine yukarıda türü, vadesi ve miktarı belirtilmiş olan toplam   lira borcumuz bulunmaktadır.
Yukarıda gerçeğe uygun olarak verilen bilgiler kapsamında borcumuzu ödemede çok zor duruma düşmüş bulunmaktayız. Bu borcumuzun gösterilen ödeme planına göre ay süre ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince taksitlendirilmesini talep ederiz.


Tarih ve Yetkili İmzaAÇIKLAMALAR
1 - III numaralı bölümde borçlu, borcunu aylık eşit taksitler halinde ödemeyi talep etmemesi halinde mali durumuna göre ödemek istediği taksit sayısı ve tutarlarını belirtecektir.
2 - IV-A bölümü bilanço esasına göre defter tutan borçlular tarafından en son geçici vergilendirme dönemine ilişkin bilanço, IV-B bölümü işletme hesabı esasına göre defter tutan borçlular tarafından alacak ve borç bilgilerinin tespitinde bir yıllık süre esas alınarak doldurulacaktır. Bu bölümün doldurulmaması durumunda tecil talepleri reddedilecektir.
3 - IV numaralı bölümde işletme hesabı esasına göre defter tutan borçlular "kısa vadeli borçlar"ına vergi borçlarını da dahil edeceklerdir.
4 - V ve VI numaralı bölümler bilanço/işletme hesabı esasına göre defter tutan borçlular tarafından doldurulacaktır.
5 - VII numaralı bölümde borçlunun, çok zor durum haline neden olan mali nedenler ve diğer hususlara yer verilecektir.