/ /

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             Dairenizin T.C. Kimlik Numaralı Gelir Vergisi mükellefiyim. 'nden dolayı - dnemlerine ait toplam Y.T.L. iade alacağımın aşağıda yazılı tr ve dneme ait vergi borlarıma mahsup edilmesini istiyorum.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim.


 

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

BORCUN    
Vergi Tr :
Dnemi : -

ADRES : /
İŞ TEL:
CEP TEL:
E-POSTA ADRESİ: