/ /

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             Dairenizin T.C. Kimlik Numaralı Gelir Vergisi mükellefiyim. 'nden dolayı - dönemlerine ait toplam Y.T.L. iade alacağımın aşağıda yazılı tür ve döneme ait vergi borçlarıma mahsup edilmesini istiyorum.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim.


 

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

BORCUN    
Vergi Türü :
Dönemi : -

ADRES : /
İŞ TEL:
CEP TEL:
E-POSTA ADRESİ: