EK-3

İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU
FORMU
 
(TÜZEL KİŞİLER)

TARİH :   / /  

Vergi Dairesi Müdürlüğüne/Başkanlığına
   
 

             Aşağıda kimlik bilgileri bulunan firmamızın/kurumumuzun internet üzerinden örneği tebliğe ekli bilgi formunu gönderebilmesi için gereğini arz ederiz.

Kurum Yetkilisinin  
Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası  
T.C. Kimlik Numarası  
İmza
 
 
 

KURUM BİLGİLERİ
Vergi Kimlik Numarası
Unvanı
Kuruluş Yeri Kuruluş Tarihi / /
Ticaret Sicil Numarası Tescil Tarihi / /
Telefon Numarası   Fax Numarası  
E-Posta Adresi  
Adres
 

             İnternet ortamında örneği tebliğe ekli bilgi formunun gönderilebilmesi için Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımızca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafımıza ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

             Bu kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımızca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen örneği tebliğe ekli bilgi formunun doğruluğunu ve bu formu Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

             Kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgilerini içeren zarfı elden kapalı olarak teslim aldım.

İmza
TESLİM ALAN
TESLİM EDEN